Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Mẹ có biết?


 Khoa học đã chứng minh: Quan niệm cho trẻ tiếp cận ngoại ngữ khi trẻ vào lớp 1 là lãng phí 6 năm đầu đời của trẻ.
 0 - 10 tuổi là giai đoạn vàng để trẻ học ngoại ngữ nhanh nhất.
 Cho trẻ tiếp xúc với ngoại ngữ càng sớm thì khả năng tiếp nhận của trẻ càng cao (phản ứng nhanh với âm thanh và ngữ điệu).
 Để trẻ sử dụng ngoại ngữ như tiếng mẹ đẻ phải cho trẻ cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ đó ngay từ nhỏ.
 Trăn trở của cha mẹ Việt về việc dạy và học ngoại ngữ cho con là mức học phí quá cao và không có thời gian phù hợp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét